ფარისებრი ჯირკვალი

ფარისებრი ჯირკვლის ანალიზები

ძირითადი ანალიზების ჩამონათვალი, რომელთა ჩატარება შეიძლება გახდეს საჭირო ფარისებრი ჯირკვლის გამოკვლევის პროცესში:

ჰორმონალური :
   🔸თირეოტროპული ჰორმონი (TSH)
   🔸თავისუფალი თიროქსინი (fT4)
   🔸თავისუფალი ტრიიოდთირონინი (fT3)

იმუნოლოგიური:
   🔸თირეოპეროქსიდაზას საწინააღმდეგო ანტისხეულები (Anti-TPO)
   🔸თირეოგლობულინის საწინააღმდეგო ანტისხეულები (Anti-TG)
   🔸თირეოტროპული ჰორმონის რეცეპტორის საწინააღმდეგო ანტისხეულები (TSHr-Ab)

ინსტრუმენტული:
   🔸ფარისებრი ჯირკვლის ულტრასონოგრაფია

დამატებითი:
   🔸ფარისებრი ჯირკვლის რადიონუკლიდური სკანირება
   🔸პუნქციური ბიოფსია
   🔸კალციტონინი
   🔸თირეოგლობულინი