INTERNET-JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY


მთავარი

NEW ARTICLES

მენტალურ ჯანმრთელობასთან ენდოკრინოლოგიის კავშირი

კავშირები მენტალურ ჯანმრთელობას და ენდოკრინულ სისტემას შორის

30-05-2024

ენდოკრინული სისტემა სხვა სასიცოცხლო ფუნქციების პარალელურად, თვალსაჩინო ზეგავლენას ახდენს მენტალურ მდგომარეობაზეც, რადგან ჩვენი ემოციები და გუნება-განწყობილება ჰორმონების მკაცრი კონტროლის ქვეშ არის მოქცეული.. Read more>>


დიაბეტის დიაგნოზი და სასაუბრო ეთიკა

28-04-2024

სიტყვების შერჩევა და მათი გამოყენების ფორმა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, როდესაც საუბარია ექიმსა და დიაბეტის დიაგნოზის მქონე ადამიანს შორის კომუნიკაციაზე.. Read more>>

დიაბეტის

თამბაქოს მოხმარება

თამბაქოს მოხმარების ზეგავლენა ჰორმონებზე და ენდოკრინულ სისტემაზე

21-03-2024

მწეველობას მრავალმხრივი მოქმედება აქვს ჰორმონების გამომუშავებაზე და მთლიანად ენდოკრინული სისტემის ფუნქციონირებზე, რაც ხშირად მნიშვნელოვან კლინიკურ პრობლემებშიც ტრანსფორმირდება.. Read more>>


ჰიპოგლიკემია დიაბეტის დროს

14-02-2024

ჰიპოგლიკემია არის სისხლში შაქრის შემცველობის დაქვეითება ნორმაზე დაბლა. სისხლში შაქრის დონე მუდმივად ცვალებადობს და ეს სრულიად ნორმალურია, როცა ცვლილება არ სცდება მაჩვენებლების ნორმის საზღვრებს.. Read more>>

ჰიპოგლიკემია დიაბეტის დროს

არტერიული

არტერიული ჰიპერტენზიის ენდოკრინული მიზეზები

13-01-2024

არტერიული ჰიპერტენზია ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დიაგნოზია. შემთხვევათა დაახლოებით 15%-ში კი ჰიპერტენზია მეორადია. ანუ მის უკან დგას გამომწვევი მიზეზი სხვადასხვა დაავადების სახით.. Read more>>


ნახშირწყლები

08-12-2023

ნახშირწყლები ჩვენი კვების შემადგენელი მთავარი მაკროელემენტია ცილებთან და ცხიმებთან ერთად. მოლეკულის ქიმიურ ფორმულაში შედის ნახშირბადის, წყალბადის და ჟანგბადის ატომები და მისი სახელწოდებაც აქედან მომდინარეობს.. Read more>>

ნახშირწყლები

Thyroid gland


ჰიპოთირეოზი

HYPOTHYROIDISM

Hypothyroidism is characterized by decreased thyroid function. It means that thyroid gland can't produce enough hormones thyroxin and triiodothyronine that body needs.. Read more>

ფარისებრი ჯირკვლის ანტისხეულები

HIGH LEVELS OF THYROID ANTIBODIES

During autoimmune attack on thyroid gland immune system makes autoantibodies that start to fight with body's own thyroid cells, what causes their destruction.. Read more>

ფარისებრი ჯირკვლის კვანძები

THYROID NODULES

Thyroid nodules are one of the most common endocrinopathies. Nodules usually are detected accidently while palpation neck area or performing ultrasound examination.. Read more>

All Articles From This Category >>

DIABETES MELLITUS


გლუკოზა

GLUCOSE LEVEL IN THE BLOOD: TERMINOLOGY, TESTING METHODS AND NORMAL RANGES

Glucose is the main source of energy for our body cells. After digestion glucose is absorbed from the intestine into the blood which carries it to the cells where glucose enters those cells with the help of hormone insulin.. Read more>

All Articles From This Category >>


ინსულინრეზისტენტობა

WHAT IS INSULIN RESISTANCE

Insulin is a important hormone for living. It is secreted in pancreas. One of its main functions is to help glucose with entering cells, as glucose is the main energy source here.. Read more>


GENERAL


All Articles From This Category >>

HEALTHY EATING


HEALTHY EATING RECOMMENDATIONS FOR CHILDREN

Healthy lifestyle choices for children don't differ from those for adults. Healthy eating habit in children can promote maintenance of energy, improvement of mental abilities, formation of a positive mood, mental health.. Read more>

სწორი კვება

CHILDHOOD OBESITY

Prevalence of childhood overweight and obesity is rising every year. In most cases, the underlying cause is an inactive lifestyle along with genetic predisposition. Only in small cases serious disease can be the reason of obesity in this age group.. Read more>

სიმსუქნე

HOW TO MAKE HEALTHIER THE FOOD WE CONSUME EVERYDAY

How to make our everyday food more healthy increasing its nutrient value helping us maintain our health while not increasing spending on products such as bread, pasta, meat, dairy, rice, fruit and vegetables.. Read more>

DOCTOR'S PAGE