GENERAL, THYROID GLAND

ყელში გაჩხერილი ბურთის შეგრძნება – ფარინგეალური გლობუსი

ყელის მიდამოში დისკომფორტის არსებობა ერთ-ერთი ხშირი ჩივილია, რის გამოც პაციენტი ენდოკრინოლოგის კაბინეტში ხვდება. ეს მოვლენა სხვადასხვაგვარად შეიძლება იყოს აღწერილი. მაგალითად, როგორც მოჭერის, მოხრჩობის ან შეშუპების მსგავსი შეგრძნება, ან როგორც ყელის ჩაწმენდის სურვილი, რასაც ახლავს ხშირი ჩახველება და ყველაზე ხშირად, როგორც ყელში გაჩხერილი ბურთი, რაც ფარინგეალური გლობუსის სახელით არის ცნობილი. ფარინგეალური გლობუსი ძალიან გავრცელებული მდგომარეობაა და დედამიწის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს ცხოვრებაში…

Read more

DIABETES MELLITUS

დიაბეტი ტიპი 2: დიაგნოზის უარყოფა და მკურნალობის გარეშე დარჩენილი დაავადების მიმდინარეობა

შაქრიანი დიაბეტი ტიპი 2 ქრონიკული დაავადებაა, რომელიც ყალიბდება ინსულინრეზისტენტობის და პანკრეასის მიერ ინსულინის არასათანადო გამომუშავების თანხვედრის შედეგად. რა არის ინსულინ რეზისტენტობა ინსულინი კლინიკურ და ცხოვრებისეულ პრაქტიკაში საკმაოდ ხშირია შემთხვევები, როდესაც დიაბეტის დიაგნოზს ადამიანები მისი სრული იგნორით ხვდებიან. ეს ძალიან დიდი რისკის შემცველი, თუმცა სრულიად გასაგები ადამიანური ქმედებაა. საქმე იმაშია, რომ დიაბეტის მართვა პაციენტის ცხოვრების სტილის რადიკალურ ცვლილებას მოითხოვს. შემთხვევათა უმეტესობაში…

Read more

CARBOHYDRATE METABOLISM

WHAT IS INSULIN RESISTANCE

Insulin is a very important hormone which is secreted by pancreas. One of its main role is to help cells to use glucose as an energy source. Insulin resistance means that cells ignore insulin's action. The body turns on compensative mechanisms in order to give cells energy and to avoid accumulation of unused sugar in the blood. This mechanism means to intensify insulin release from pancreas to overlay cell's insensitivity. But here begin another problems due to hyperinsulinemia.

Read more

GENERAL

SLEEP AND HORMONE BALANCE

Healthy sleeping is a part of a healthy lifestyle. Although externally sleeping looks like completely inactive phase of life, internally it's a period of intensive activities, when different so called neurotransmitter substances start their action and help the body to: recharge with energy, renew tissues, brain and memory rearrange: consolidation of all new information received during the day, grow the body. Our body has its own internal clock which routinely is synchronized with day and night. by this rhythm is working our consciousness, metabolism, sleeping and waking up cycles and many other processes.

Read more

DOCTOR'S PAGE

Assessing Thyroid Nodules: A Clinician's Guide

Discovering thyroid nodules can be done during routine physical or instrumental investigations. What should be clinician's first step after detecting thyroid nodule? First of all benign nodules must be differentiated from suspicious nodules. On the first and every following visits three main questions must be answered:

Read more

DIABETES MELLITUS

CHRISTMAS AND DIABETES

Christmas days are very special for all of us. It's made by family environment, beautiful decorations, gifts and of course special food which can be challenging for diabetics. How to meet these days without spoiling our mood and not to damage our health seriously? At last all we deserve to give ourselves right for just a day to eat food we love so much. Especially when we behaved well all the year and our blood glucose level was within its target range. The main thing is a quantity!

Read more