ნახშირწყლოვანი ცვლა

ინსულინ რეზისტენტობა და სიმსუქნე

ინსულინ რეზისტენტობას და სიმსუქნეს შორის იმდენად მჭიდროა კავშირი, რომ რთულია გამოყოფა, რომელი ფაქტორია პირველადი გამომწვევი. ცნობილია, რომ ცხიმოვანი ქსოვილის ზრდა იწვევს ინსულინ რეზისტენტობის ჩამოყალიბებას/გაღრმავებას, თავად ინსულინ რეზისტენტობის გამო განვითარებული პათოლოგიური პროცესები კი ინსულინის რაოდენობის მატების თაოსნობით, სიმსუქნის ხელისშემწყობ ფაქტორად გვევლინება. როგორც დადგინდა, დიდი მნიშვნელობა აქვს ჭარბი ცხიმის განაწილების ადგილს და სიმსუქნის შეფასების საყოველთაოდ მიღებული ერთეული _ სხეულის მასის ინდექსი არ…

გაგრძელება

ნახშირწყლოვანი ცვლა

რა არის ინსულინრეზისტენტობა

ნახშირწყლოვანი ცვლის დარღვევის ზოგადი და ძირითადი პროცესები: რა არის ინსულინ რეზისტენტობა: ჰორმონი ინსულინი, რომელიც გამომუშავდება პანკრეასში, უზრუნველყოფს უჯრედების მიერ გლუკოზას, როგორც ენერგიის წყაროს, ათვისებას;  ინსულინის მიმართ უჯრედების რეზისტენტობა გულისხმობს მათ მიერ ინსულინის არაეფექტურ გამოყენებას; ამ დარღვევის შედეგად, იმ მიზნით, რომ უჯრედებს არ მოაკლდეს ენერგიის წყარო და სისხლში არ მოიმატოს აუთვისებელი გლუკოზას რაოდენობამ, პანკრეასს უწევს გააძლიეროს ინსულინის გამოყოფა, რათა მისი მოქმედება…

გაგრძელება